Korisničke upute za pomoć u kući

Pomalo neočekivano, na brzinu, odrađena beta verzija korisničkih uputa (u PDF formatu, cca. 1.4MB) za novi modul, Socijala – Pomoć u kući. Detalji su dostupni na stranici s dokumentacijom ili direktno preko gumbića u nastavku…

Pomoć u kući – upute za korištenje (PDF, 1.4MB)

Očekuje se daljnji razvoj i dodavanje novih funkcija (npr. kvalitetniji pregled ugovora i realizacija usluga, filtriranje po datumima tih evidencija i slično). Nadalje, plan je informacije koje su sada konačno dostupne u sustavu iskoristiti za što detaljnije automatsko popunjavanje važećih statističkih obrazaca… Jedan od preduvjeta jest i implementacija mogućnosti proizvoljnog definiranja kapaciteta ustanove prema različitim tipovima usluga (zasad je sve riješeno za smještaj i boravak, no za pomoć u kući je nužno definirati kapacitete u smislu maksimalnog broja pojedinih usluga koje ustanova može odraditi u godini ili nekom drugom razdoblju).