Izvješće za mrtvozornika

Prema zahtjevima naših korisnika, standardni obrazac Izvješće za mrtvozornika je dopunjen s nekoliko novih podataka – uz podatke o rođenju navodi se i podatak o državljanstvu i nacionalnosti, dok se uz informaciju o zdravstvenom statusu navodi ime i prezime, te kontakt podaci liječnika opće prakse – obiteljskog liječnika štićenika.

Sam izgled obrasca je izmijenjen sukladno novododanim podacima – numeracija podataka je ostavljena kao dosad, a novododani podaci su ubačeni kao “dodaci”, uz “tematska” polja uz koja se logikom vežu…

Izvješće je moguće izraditi i iz modula Socijala i iz modula MedPlus!

Lista čekanja i analiza

Lista čekanja prema evidenciji zahtjeva

Na zahtjev jedne od ustanova koja već dulje vrijeme koristi naš sustav, modul za zaprimanje i pregled zahtjeva za smještaj u ustanovi je nadograđen dodatnim mogućnostima filtriranja popisa, čime se proširila mogućnost analize zaprimljenih i riješenih zahtjeva. Pregled zahtjeva za smještaj je moguć isključivo iz modula Socijala.

Uz to, pregled liste čekanja je također moguće dodatno filtrirati.

Dodane funkcionalnosti:

  • filtriranje popisa i liste čekanja prema spolu
  • filtriranje prema prioritetu za smještaj (“bez odgode” postavka uz zaprimljeni zahtjev)
  • sitnije modifikacije i prilagodbe ispisa popisa i liste čekanja

Dodatne mogućnosti vezane uz liste čekanja i analizu korisnika na čekanju integrirane su tijekom 2018. godine – detalji, a za 2019. je u planu dodatna mogućnost dodjele bodova na zaprimane zahtjeve.