MedPlus i fizikalna terapija

Na zahtjev korisnika mala modifikacija šifrarnika uz vrste fizikalne terapije + mogućnost administriranja predefiniranih fizikalnih terapija (dosad fiksno).

Ono što je novo jest i mogućnost preciznijeg “grupiranja” fizikalnih terapija – odsad je za svaku terapiju moguće definirati pripadnost u dvije vrste terapije (npr. laser – uključen, naravno, u kategoriju elektroterapije, ali i, recimo, pod standardne terapije).

Predefiniran popis fizikalnih terapija

Predefiniran popis fizikalnih terapija

To je samo “šminka”, ne utječe na osnovnu funkcionalnosti i druge opisane mogućnosti modula za fizikalne terapeute (detalje i stare objave – ovdje i ovdje). Naravno, popis je moguće prilagoditi po potrebi, isključiti terapije koje usluga ne nudi i slično.