Jednostavna analiza evidencije fizikalne terapije

Na zahtjev korisnika, hitno implementiran dodatak koji omogućava jednostavnu “statističku” analizu evidencije fizikalne terapije – pregled prema više kriterija za proizvoljno razdoblje, osnovna vizualizacija…

Plan je dodatno ugraditi neke mogućnosti, prije svega kvalitetan ispis na pisač (zasad samo copy/paste na clipboard i prebacivanje u npr. Excel za daljnju obradu), a potom i napredniju vizualizaciju grafovima.

Naravno, već postoje zahtjevi drugih korisnika, a koji se tiču implementacije slične analize za ostale evidencije u sklopu MedPlus modula (modul za pojačanu njegu, podržava većinu predloženih evidencija i sestrinske dokumentacije prema preporukama Zavoda Štampar).

U nastavku su dane dvije-tri slike sučelja vezanog uz nove funkcije – par kriterija pregleda i analize…

fizio-stats-po-terapijama-razdoblje

Pregled po terapijama, ukupno u razdoblju

 

fizio-stats-sve-po-danima-domek

Pregled po danima u tjednu, za sve terapije

 

fizio-stats-sve-po-mjesecima-domek

Pregled za sve terapijske stavke, po mjesecima

Zasad postoji 9 različitih načina prikaza/analize – prema pojedinačnim terapijama – dnevno, mjesečno, po mjesecima (sumarno u razdoblju, npr. ako se promatra više godina, sve se grupira po mjesecima npr. siječanj, veljača, .. neovisno o godini), po danima u tjednu, sumarno za sve terapije uz identična razmatranja…

 

2 Replies to “Jednostavna analiza evidencije fizikalne terapije”

  1. Pingback: Analiza evidencije fizikalne terapije | Dom za starije i nemoćne – sustav evidencije

  2. Pingback: MedPlus i fizikalna terapija | Softver DOMEK

Comments are closed.