Funkcionalnosti sustava

Sustav funkcionalno objedinjuje niz propisanih evidencija, uz osnovnu podjelu na evidencije vezane uz socijalnu skrb (u pravilu, te evidencije koriste socijalni radnici u ustanovama) i sestrinsku evidenciju (medicinska evidencija na odjelima pojačane njege – vodi se niz pomoćnih evidencija). U nastavku se navode ključne funkcionalnosti, a za detalje je najbolje proučiti dostupnu dokumentaciju ili isprobati demo verziju sustava, koju je moguće besplatno preuzeti i instalirani na bilo koje Windows bazirano računalo!

U osnovi, sustav DOMEK je primarno namijenjen pružateljima usluga za starije i teško bolesne odrasle osobe (sukladno važećem Pravilniku o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješćaNN 100/2015, od rujna 2015. – izdano 18.09.2015., potpisano od strane Ministrice 14.09.2015.). No, zbog sličnosti u sadržaju propisane evidencije, sustav je primjenjiv i u većini drugih ustanova koje se spominju u tom Pravilniku. U planu je detaljna razrada koncepta i prilagodba određenih evidencija (ili razdvajanje modula) kako bi se u potpunosti pokrili svi tipovi pružatelja usluga iz danog Pravilnika. Naša interna kopija Pravilnika, malo uređena i prilagođena za “sažeti” ispis (manji font i slično), dostupna je ovdje u PDF formatu (237kB)!

Socijalna skrb, socijalna služba (socijalni radnici u domovima, ali i u drugim ustanovama sličnog tipa):

 • evidencija zaprimljenih zahtjeva za smještaj, boravak, pomoć u kući (standardno smještaj, boravak i pomoć u kući kao dodaci)
  • obrada zahtjeva, hitnost… statistika zahtjeva (riješeni pozitivno, negativno itd.)
  • razni filteri i napredno pretraživanje
  • ispis rješenja (pozitivno, negativno), evidencija komisije i članova komisije…
  • lista čekanja (neriješeni i neuseljeni zahtjevi…)
 • matična knjiga korisnika za usluge smještaja (ispis različitih formata – A4, A3…)
  • pretraživanje i filtriranje po raznim kriterijima, napredno filtriranje prema boravištu/prebivalištu (na primjer, “negativni” filter koji ispiše sve korisnike koji ne zadovoljavaju kriterije…)
 • upisnik korisnika za usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka, usluge pomoći u kući (dodaci na standardni modul Socijala)
 • pomoćna knjiga
 • osobni list korisnika na smještaju, u boravku i korisnike usluga pomoći u kući (karton korisnika)
 • evidencija odsutnosti korisnika
 • evidencija radno-okupacijskih aktivnosti korisnika
  • brzi, “grupni” unos radnih aktivnosti za više korisnika
  • analiza pruženih/odrađenih aktivnosti prema različitim kriterijima
 • evidencija pruženih usluga (pomoć u kući)
 • pomoćne evidencije – evidencija volontera, evidencija osoblja…
 • mjesečno i godišnje izvješće socijalne službe, osnovna analiza podataka, niz pomoćnih funkcionalnosti (iseljenje korisnika, podaci za mrtvozornika, socijalna anamneza, interne evidencije rada s korisnikom, individualni planovi, mjesečni planovi, dnevnik rada s posebnim mogućnostima za lakše popunjavanje DSN obrazaca…)
 • različita izvješća i obrasci dostupni u PDF obliku ili ispisu
 • rođendani korisnika
 • praćenje rokova za prijavu prebivališta korisnika ustanove + signalizacija prilikom ulaska u program

Pojačana njega, medicinska evidencija, sestrinska dokumentacija:

 • evidencije propisane Pravilnikom (kupanje, hospitalizacija, hranjenje, podjela terapije, stolica, temperaturna lista)
 • niz dodatnih evidencija, prema preporukama Zavoda za javno zdravstvo “dr. Andrija Štampar” ( “Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom i postupnikom opće / obiteljske medicine u domu za starije osobe”) – primjeri korisničkog sučelja vezanog uz neke od evidencija
 • druge korisne evidencije (izvan prethodne dvije “kategorije”)
  • Barthelov indeks, obrasci za ispis, evidencija…
  • Morseova skala, obrasci, evidencije
  • fizikalna terapija, predefinirane usluge koje ustanova nudi u okviru fizikalne terapije
  • fizioterapeutski karton – ispis obrasca, evidencija, veza za realiziranim uslugama…
  • analiza usluga fizikalne terapije

Detalji o implementiranim mogućnostima pojedinih modula najbolje se mogu isčitati iz službene dokumentacije – uputa za korištenje modula Socijala, MedPlus, Medicina, Pomoć u kući… Linkovi na sve dokumente su dostupni ovdje.