DOMEK Pomoć u kući

Modul DOMEK Socijala dolazi i u obliku prilagođen djelatnicima ustanove koji su zaduženi za vođenje evidencije usluga pomoći u kući. U manjim ustanovama, funkcionalnost vođenja tih evidencija može biti sadržana i integrirana u standardni modul DOMEK Socijala.

glavni-prozor-pomoc

Za veće ustanove, s jasnom podjelom posla, u ponudi je modul DOMEK Socijala – Pomoć u kući, koji uključuje sljedeće mogućnosti:

 • zaprimanje zahtjeva za usluge pomoći u kući
 • pregled i pretraživanje zahtjeva
 • obrada zahtjeva i prebacivanje korisnika u upisnik
 • definiranje detalja o pravnom temelju, plaćanju i uslugama koje korisnik želi koristiti
 • definiranje intenziteta traženih usluga (broj usluga dnevno, tjedno, mjesečno ili godišnje, proizvoljno)
 • pregled i pretraživanje korisnika
 • ispis upisnika korisnika
 • neograničena evidencija Ugovora, Rješenja i realiziranih usluga uz svakog korisnika
 • ispis osobne kartice (osobni karton, osobni list) korisnika
 • proširena osobna kartica s ispisom svih evidentiranih Ugovora i/ili Rješenja
 • ispis obrasca s evidentiranim realiziranim uslugama za korisnika
 • administrativno – definiranje pomoćnog osoblja koje obavlja usluge + veza s realiziranim uslugama

Na stranicama s dokumentacijom za korisnike dostupne su korisničke upute za opisani modul.

Predefinirane usluge pomoći u kući

Obzirom da Pravilnik definira četiri osnovne kategorije usluga, jasno da je takva podjela morala biti integrirana i vezana uz propisane obrasce i izvješća. No, cilj sustava jest ponuditi djelatnicima (socijalnim radnicima) koji su zaduženi za vođenje evidencija da preciznije definiraju obavljene ili tražene usluge, te u konačnici temeljem tih podataka dobiju neke korisne analitičke informacije (npr. podatke kojima popunjavaju DSN obrazac…)

Osnovne kategorije usluga:

 • organiziranje prehrane
 • obavljanje kućanskih poslova
 • održavanje osobne higijene
 • drugo (zadovoljavanje drugih potreba)

Detaljnija razrada usluga izvedena je prema napucima naših korisnika iz Buzeta, te je primarna podjela implementirana u početnoj verziji modula naknadno modificirana. Aktualne, predefinirane usluge, po kategorijama, su sljedeće:

 • Organiziranje prehrane
  • priprema obroka
  • nabava obroka
  • dostava obroka
  • obrok u restoranu
  • odnošenje kući
  • (u inicijalnoj verziji (naravno, možete koristiti i taj “format”) podjela uključuje pripremu i dostavu boravka, obrok u restoranu i odnošenje kući)
 • Obavljanje kućnih poslova
  • obavljanje kućnih poslova
  • dostava živežnih namirnica
  • pomoć u pripremanju obroka
  • pranje posuđa
  • pospremanje stana
  • donošenje vode, ogrijeva i slično
  • organiziranje pranja i glačanja rublja
  • nabava lijekova i drugih potrepština
 • Održavanje osobne higijene
  • održavanje osobne higijene
  • pomoć u oblačenju i svlačenju
  • pomoć u kupanju
  • pomoć u obavljanju drugih higijenskih potreba
 • Drugo
  • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
  • uređenje okućnice i tehnički poslovi u kući korisnika
  • košnja trave uže okućnice
  • čišćenje snijega i slično
  • piljenje drva
  • cijepanje drva
  • obavljanje sitnih popravaka u kući koji ne zahtijevaju specifična stručna znanja
  • prijevoz korisnika
  • pratnja pri nužnim izlascima iz kuće

(U početnoj verziji, kategorija Drugo je bila malo “razrađena” pa je uključivala “Uređenje okućnice i tehničke poslove” i “Usluge prijevoza”…)