Prvo pokretanje sustava DOMEK

Nakon instalacije sustava, bilo da se radi o demo verziji ili komercijalnoj inačici sustava, preko dostupnih prečica (u programskoj grupi, na radnoj površini (Desktop) ili QuickLaunch izborniku; ovisno o postavkama instalacije) mogu se pokretati instalirani moduli sustava i čitati dostupni materijali – korisnička dokumentacija. Korisnicima uvijek preporučamo i praćenje novosti na ovim web stranicama, obzirom da se neke specifične situacije, koje korisnici prijave, pokušavaju opisati i razjasniti ovako, “javno”.

Poseban slučaj pokretanja modula sustava jest prvo pokretanje sustava! Čak i instalacijski program nudi prvo pokretanje modula Socijala…

Tekst i opis prvog pokretanja pretpostavlja ili korištenje demo verzije programa, ili uredno registriranu komercijalnu verziju sustava. Komercijalna licenca se pri prvom pokretanju mora registrirati i aktivirati slanjem generiranog ključa distributeru (nama)! Tek po aktivaciji komercijalne licence dolazi se do koraka u prvom pokretnju modula koji su opisani u nastavku!

Što je tako posebno u prvom pokretanju?

Nakon instalacije, razumljivo je da sustav ne sadrži nikakve informacije o korisnicima i evidencijama koje se sustavom vode. Radi se, dakle, o praznoj bazi podataka, početnom stanju sustava. (Baza nije u potpunosti prazna, sadrži neke osnovne inicijalne postavke i vrijednosti/šifrarnike.).

Obzirom da korisnici sustava mogu koristiti isključivo module za koje imaju ovlasti, jasno je da će kod prvog pokretanja tu postojati “problem”. Naime, obzirom da je baza prazna, nema ni definiranih korisnika u bazi, pa samim time ni ne postoji mogućnost ulaska u bilo koji modul!

Naravno, sustav DOMEK će to uredno detektirati i kod prvog pokretanja informirati Vas o tome da nemate definirane djelatnike u sustavu, te omogućiti/zatražiti unos podataka (korisničko ime i lozinka) za prvog djelatnika, ujedno administratora sustava!

nulto-nema-djelatnikaSučelje za unos podataka o prvom djelatniku, administratoru, je trivijalno – tri polja za unos – korisničko ime (vodite računa da ćete to korisničko ime koristiti kod ulaska u module sustava), te dvostruki unos lozinke, zbog provjere ispravnosti unosa.

nulti-unos-admin

Nakon unosa korisničkih informacija o administratoru, sustav Vas “propušta” i prikazuje početno sučelje – na primjeru u nastavku, glavni prozor modula Socijala, demo inačica – s praznom bazom (što se vidi po nulama u pregledu zahtjeva i korisnika).

nulto-ulaz-socijala

Koncept prilagođenog sučelja za tablet

Za potrebe interne procjene svrsishodnosti, u MedPlus je, zasad samo za unos klasifikacije prema Braden skali, implementirano alternativno korisničko sučelje koje bi se moglo primijeniti za rad na tabletima…

touch-braden

U planu je realizacija sličnog sučelja (uz podršku za teme, tj. promjenu pozadine i ostalih korištenih boja) za neke slične evidencije – u okviru nadogradnji iste će biti dostupne postojećim korisnicima. No, najbitnije je procijeniti koje su evidencije uopće pogodne za takav način vođenja evidencije, te postoji li uopće potreba za nečim takvim.

Alternativno, moguće je osmisliti i pregledno sučelje prilagođenu tabletima ili drugim mobilnim uređajima, koje će omogućiti pregled podataka o korisnicima.

Sve u svemu, radi se o primjeru koji služi za testiranje i “promišljanja”…

 

 

 

Korisničke upute za pomoć u kući

Pomalo neočekivano, na brzinu, odrađena beta verzija korisničkih uputa (u PDF formatu, cca. 1.4MB) za novi modul, Socijala – Pomoć u kući. Detalji su dostupni na stranici s dokumentacijom ili direktno preko gumbića u nastavku…

Pomoć u kući – upute za korištenje (PDF, 1.4MB)

Očekuje se daljnji razvoj i dodavanje novih funkcija (npr. kvalitetniji pregled ugovora i realizacija usluga, filtriranje po datumima tih evidencija i slično). Nadalje, plan je informacije koje su sada konačno dostupne u sustavu iskoristiti za što detaljnije automatsko popunjavanje važećih statističkih obrazaca… Jedan od preduvjeta jest i implementacija mogućnosti proizvoljnog definiranja kapaciteta ustanove prema različitim tipovima usluga (zasad je sve riješeno za smještaj i boravak, no za pomoć u kući je nužno definirati kapacitete u smislu maksimalnog broja pojedinih usluga koje ustanova može odraditi u godini ili nekom drugom razdoblju).

Usluga pomoći u kući

Tijekom svibnja 2015. razvijen je i u produkcijsku fazu pušten modificiran modul Socijala u kojeg je integrirana podrška za posebnu evidenciju usluga pomoći u kući. Modul je nadograđen tako da će se u ustanovama u kojima isti socijalni radnik brine i o smještaju i o boravku i o pomoći u kući sve biti dostupno iz DOMEK Socijala modula, dok se u ustanovima u kojima je za usluge pomoći u kući zadužen drugi socijalni radnik ili zaposlenik, može koristiti DOMEK Socijala – Pomoć u kući modul – maksimalno reducirano sučelje (s vremenom će se vrlo vjerojatno popunjavati novim mogućnostima, no, zasada – rudimentarno, kao na slici) i funkcionalnosti vezane uz vođenje evidencije usluga pomoći u kući…

glavni-prozor-pomoc

Zasad implementirane funkcionalnosti su:

 • evidencija zahtjeva za usluge pomoći u kući
 • pregled i pretraživanje zahtjeva
 • ispis obrasca s popisom zahtjeva za usluge pomoći u kući
 • obrada zahtjeva i prebacivanje u upisnik korisnika
 • pretraživanje i filtriranje evidencije korisnika usluge
 • ispis obrasca upisnika
 • proizvoljno definiranje (neograničen broj) Ugovora i Rješenja uz svakog korisnika
 • evidencije realiziranih usluga uz korisnika
 • ispis osobnog kartona korisnika sa ili bez detalja o Ugovorima i Rješenjima
 • ispis evidencije realiziranih usluga uz korisnika
 • nadograđeno: osoblje koje obavlja usluge + veza s realiziranim uslugama

U kratkom roku na ovim ćemo stranicama postaviti detaljne online upute za korištenje tih funkcionalnosti koje će i novim potencijalnim kupcima ukazati na novosti, a ujedno služiti kao korisnička dokumentacija postojećim korisnicima (naravno, nakon toga ćemo pripremiti i službeni PDF dokument s korisničkim uputama, kao što to uvijek radimo – dokumentacija je dostupna ovdje).

Funkcije u planu:

 • analiza i izvještaji vezani uz realizaciju usluga na razini ustanove, po razdobljima…
 • integracija novih informacija s statističkim obrascima, export u XLS
 • integracija novih informacija u obrazac o strategiji ustanove