Usluga pomoći u kući

Tijekom svibnja 2015. razvijen je i u produkcijsku fazu pušten modificiran modul Socijala u kojeg je integrirana podrška za posebnu evidenciju usluga pomoći u kući. Modul je nadograđen tako da će se u ustanovama u kojima isti socijalni radnik brine i o smještaju i o boravku i o pomoći u kući sve biti dostupno iz DOMEK Socijala modula, dok se u ustanovima u kojima je za usluge pomoći u kući zadužen drugi socijalni radnik ili zaposlenik, može koristiti DOMEK Socijala – Pomoć u kući modul – maksimalno reducirano sučelje (s vremenom će se vrlo vjerojatno popunjavati novim mogućnostima, no, zasada – rudimentarno, kao na slici) i funkcionalnosti vezane uz vođenje evidencije usluga pomoći u kući…

glavni-prozor-pomoc

Zasad implementirane funkcionalnosti su:

  • evidencija zahtjeva za usluge pomoći u kući
  • pregled i pretraživanje zahtjeva
  • ispis obrasca s popisom zahtjeva za usluge pomoći u kući
  • obrada zahtjeva i prebacivanje u upisnik korisnika
  • pretraživanje i filtriranje evidencije korisnika usluge
  • ispis obrasca upisnika
  • proizvoljno definiranje (neograničen broj) Ugovora i Rješenja uz svakog korisnika
  • evidencije realiziranih usluga uz korisnika
  • ispis osobnog kartona korisnika sa ili bez detalja o Ugovorima i Rješenjima
  • ispis evidencije realiziranih usluga uz korisnika
  • nadograđeno: osoblje koje obavlja usluge + veza s realiziranim uslugama

U kratkom roku na ovim ćemo stranicama postaviti detaljne online upute za korištenje tih funkcionalnosti koje će i novim potencijalnim kupcima ukazati na novosti, a ujedno služiti kao korisnička dokumentacija postojećim korisnicima (naravno, nakon toga ćemo pripremiti i službeni PDF dokument s korisničkim uputama, kao što to uvijek radimo – dokumentacija je dostupna ovdje).

Funkcije u planu:

  • analiza i izvještaji vezani uz realizaciju usluga na razini ustanove, po razdobljima…
  • integracija novih informacija s statističkim obrascima, export u XLS
  • integracija novih informacija u obrazac o strategiji ustanove

One Reply to “Usluga pomoći u kući”

  1. Pingback: Nadogradnja sustava evidencije za stare korisnike

Comments are closed.