Preklapanje funkcionalnosti Socijala i MedPlus

Na zahtjev naših korisnika već smo realizirali dio prijedloga oko “preklapanja” funkcionalnosti koje nude moduli Socijala, Radionica i MedPlus. Naime, korisnici u “našim” ustanovama uočili su (socijalni radnici kod medicinskih sestara i obrnuto) neke korisne stvari u modulima koji nisu direktno namijenjeni njima, te predložili da se neke funkcije malo izmiješaju…

Konkretno:

  • omogućeno je vođenje neovisne evidencije bilježaka o korisnicima usluga (datum + proizvoljni unos + informacija o djelatniku koji je unio informaciju) i u modulu MedPlus (dosad samo Socijala)
  • u modul MedPlus, kao i u modul Radionica, dodane su nove mogućnosti vođenja dnevnika rada (tipovi unosa vezani uz Strategiju, kao i potpuno novi dio priče oko obrazaca dnevnih izvještaja)
  • u modul Radionica reimplementirana je mogućnost unosa dijela podataka (radne aktivnosti koje unosi radni terapeut) u individualni plan korisnika
  • u modul Socijala (još nije dovršeno, bit će do kraja tjedna) integrira se standardna mogućnost modula MedPlus koja se odnosi na popunjavanje kategorizacijskog postupnika (prema Preporukama Zavoda Štampar) – djelatnici socijalne službe su zatražili tu mogućnost, obzirom da će oni popunjavati postupnik za pokretne korisnike, smještene u standardnom smještaju, ne na odjelu pojačane njege; ova funkcionalnost na prvi pogled djeluje trivijalno, no utječe i na koncept modula Socijala, pa će se osim korisničkog imena i lozinke morati ugraditi mogućnost unosa informacija o osoblju koje odrađuje kategorizaciju (zbog nekih pretpostavki i kompatibilnosti sa starijim modulom Medicina, kompletni sustav DOMEK radi na tom konceptu – korisnici aplikacija/modula definiraju korisničko ime i lozinku te se prati njihov rad, no neovisno postoji i evidencija osoblja (dosad samo na medicinskom dijelu, odsad i ostalih) koje se može vezati uz određene evidencije, iako mnogi od njih ne koriste sustav niti imaju mogućnost ulaska u module…)

Čim se ova zadnja, malo opširnija, stavka realizira, objavit ćemo detalje i prikaz sučelja i novih mogućnosti… Isto tako, na webu će se dopuniti sadržaji vezani uz pomoćni modul Radionica, obzirom da će ovim novostima i taj modul funkcionalno narasti.

Nakon ovih implementacija, planirani tijek razvoja:

  • evidencija volontera i prateći obrasci
  • razrada evidencije korisnika usluge pomoći u kući i niz pratećih evidencije
  • analiza broja korisnika kroz vrijeme, grafički i tablični prikaz
  • novi DSN obrazac

I dalje apeliramo na postojeće kupce da svojim sugestijama i zahtjevima pomognu da sustav i dalje raste u smislu funkcionalnosti i postane (mada vjerujem da već jest) najpotpunije softversko rješenje za evidenciju korisnika u domovima za starije i nemoćne i drugim ustanovama socijalne skrbi.