Pojačana njega, sestrinska dokumentacija, obrasci

Modul MedPlus je aktualan i funkcijama najbogatiji modul sustava – namijenjen je vođenju medicinske sestrinske evidencije na odjelu pojačane njege u ustanovi.

Modul uključuje većinu evidencija sugeriranih od strane Zavoda za javno zdravstvo “dr. Andrija Štampar”, kao i neke dodatke (na primjer, fizikalna terapija i fizioterapeutski kartoni, Barthelov indeks i kategorizacija). Sve evidencije integrirane u stariji modul, DOMEK Medicina, uključene su i sastavni su dio modula MedPlus (detalji i primjeri dostupni u aktualnoj dokumentaciji – uputama za korištenje modula MedPlus – PDF, 5MB).

Većina evidencija podržanih unutar modula je bazirana na dokumentu/brošuri “Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom i postupnikom opće / obiteljske medicine u domu za starije osobe”, izdanom od strane Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar

Kao i ostali moduli sustava DOMEK, MedPlus omogućava višekorisnički rad (ulazak u modul korištenjem kombinacije korisničkog imena i lozinke), te prilagodbu sučelja za pojedine korisnike, ali i kategorije korisnika, ovisno o ovlastima koje im dodijeli administrator (socijalni radnik, glavna sestra ili drugi djelatnici s administratorskim ovlastima). U starijem modulu, Medicina, ne postoji detaljna prilagodba sučelja kao što je slučaj u MedPlus.

U nastavku su nabrojane glavne evidencije koje se vode ovim modulom:

 • incidenti
 • PROCJENA BOLI
  • postupci sestre – naknadno (obrada)
 • Protokol prehrane
  • protokol prehrane po obrocima (7 obroka – zajutark, doručak, ručak, užina, večera, noćni…)
 • Plan procesa gerijatrijske zdravstvene njege
 • Vitalni znakovi, tjelesna masa, stolica
 • Tekućine
 • PROMATRANJE ZDRAVSTVENOG STANJA
  • mjesečni obrazac koji objedinjuje više neovisnih evidencija
  • evidencija unosa i izlučivanja tekućine + unos i izlučivanje tekućina kroz 24 sata
  • evidencija stolice
  • evidencija vitalnih znakova, tjelesne mase/težine
 • KATEGORIZACIJSKI POSTUPNIK I KATEGORIZACIJA KORISNIKA
 • EVALUACIJA / SESTRINSKO IZVJEŠĆE
 • GERIJATRIJSKI OBRAZAC ZA PREVENCIJU PADA (S.HUHN)
 • BRADEN LJEstvica za procjenu RIZIKA DEKUBITUSA
 • SPECIJALISTIČKI PREGLED I SPECIJALISTIČKI NALAZ
 • EVIDENCIJA POMAGALA
 • SESTRINSKO OTPUSNO PISMO ZA GERIJATRIJSKOG OSIGURANIKA
 • EVIDENCIJA ORDINIRANE TERAPIJE I PRIPREMA. PRIMLJENA TERAPIJA
 • ZDRAVSTVENA NJEGA KORISNIKA
  • evidencija zdravstvene njege
  • evidencija preventivne zdravstvene njege
  • evidencija specifičnih postupaka zdravstvene njege
 • FIZIKALNA TERAPIJA
  • analiza evidencije fizikalne terapije

Za sve evidencije, integrirana je izrada raznih oblika izvještaja, te ispis adekvatnih obrazaca (uz gotovo 100% preuzimanje izgleda obrazaca iz već spomenutih preporuka Zavoda Štampar).

Pregled korisničkog sučelja modula MedPlus

MedPlus je “pomoćni” modul sustava DOMEK i nije obvezan dio sustava (jedino modul DOMEK Socijala je obvezan, sve ostalo su moduli koje ustanove kupuju prema potrebi). Modul MedPlus se koristi za vođenje sestrinske dokumentacije u ustanovama socijalne skrbi i domovima – na odjelu pojačane njege odnosno stacionaru.

Sestrinska dokumentacija je obvezna, a njen sadržaj okvirno predložen od strane nadležnih. Modul MedPlus dokumentaciju realizira prema preporukama Zavoda Štampar, s tim da dodaje i neke specifične funkcionalnosti poput vođenja evidencije fizikalne terapije i izrade fizioterapeutskog kartona.

Principi rada s dokumentacijom – slikovni prikaz korisničkog sučelja

U nastavku s dani primjeri korisničkog sučelja (GUI) vezano uz vođenje nekih od propisanih sestrinskih evidencija. Uz svaku evidenciju realiziran je i ispis tipskih obrazaca, opet – usklađeno sa preporukama koje je dao Zavod Štampar. Kao i ostali moduli, i MedPlus je namijenjen korištenju u Windows operacijskom sustavu, iako su testiranja pokazala da se isti može koristiti i u Linux operacijskom sustavu, uz WINE.

Socijalna služba, socijalni radnici, terapeuti

DOMEK Socijala - socijalni radnik dom ustanova evidencijaModul Socijala je osnovni i neophodni modul našeg sustava DOMEK. Radi se o modulu koji se koristi u socijalnoj službi ustanove i primarno ga koriste socijalni radnici za vođenje evidencije o korisnicima ustanove. Naravno, u manjim ustanovama taj dio posla u pravilu će odrađivati vlasnici ili možda neko drugo osoblje, ovisno o organizaciji ustanove.

Modul Socijala je sam po sebi dovoljan za vođenje evidencije socijalne službe, dok se u većim ustanovama koje uključuju i usluge pojačane njege, preporuča vođenje dodatne medicinske i sestrinske evidencije, korištenjem modula MedPlus (preporuka, obzirom da se radi o najpotpunijoj implementaciji prijedloga Zavoda Štampar, po pitanju vođenja sestrinske dokumentacija za gerijatrijske korisnike) ili starijeg i funkcijama manje naprednog modula Medicina.

Detalji o sustavu dostupni su u službenoj dokumentaciji – uputama za korištenje – PDF.

Funkcionalnosti modula za socijalne radnike

Osnovne funkcije i evidencije koje modul Socijala implementira su:

 • unos zahtjeva za smještaj korisnika (smještaj, boravak, njega…)
 • pregled i evidencija zahtjeva za smještaj, mogućnost obrade zahtjeva i automatskog dodavanja korisnika u bazu korisnika
 • lista čekanja temeljem evidencije zahtjeva
 • statistika obrade zaprimljenih zahtjeva, tablični i grafički prikaz, export
 • unos, pregled i obrada detaljnih podataka o korisniku
 • pregled i pretraživanje korisnika u bazi
 • pregled i pretraživanje matične i pomoćne matične knjige, A3 i A4 ispis matične knjige
 • filtriranje svih popisa prema raznim kriterijima
 • napredno pretraživanje i statistika korisnika ustanove
 • evidencija odsutnosti korisnika, tip odsutnosti (npr. bolnica…)
 • evidencija mjesečne odsutnosti na razini ustanove
 • evidencija radno-okupacijskih aktivnosti korisnika
 • evidencija u odjelu za pojačanu njegu
 • pregled korištenih soba
 • statistika ustanove – prema  propisanim formularima
 • izrada mjesečnog izvješća socijalne službe
 • prilagođeno univerzalno izvješće socijalne službe – godišnja izvješća socijalne službe, izvješća za kompletnu evidenciju
 • evidencija odsutnosti korisnika prema mjesecima i godinama
 • definiranje i pregled smještajnih kapaciteta
 • poluautomatski odabir soba za smještaj novih korisnika
 • pregled korisnika prema smještaju u sobama
 • pregled prema stupnju usluge (NN 04/2014)
 • mogućnost definiranja dominantnih oštećenja korisnika (prema pravilniku)
 • evidencija i pretraga dokumentacije korisnika uz mogućnost digitalne pohrane
 • obavijesti o rođendanima korisnika – prema danima, mjesečno + ispis
 • statistika korisnika ustanove (prema starosti, duljini boravka…)
 • autorizacija korisnika i ograničen pristup podacima, različite razine pristupa
 • općenita evidencija aktivnosti + detalji (datum, opis, važnost…)
 • komisije za donošenje odluka o smještaju – proizvoljan broj članova, definiranje komisija unaprijed sa različitim članovima, brza promjena podataka o komisiji pri ispisu obrazaca
 • dodatno podaci o sobama (TV, balkon), podržane različite veličine soba (1/1,1/2… 1/15, App)
 • statistika smještaja – podaci o sobama (prazne, pune, polupune), podaci o smještajnim kapacitetima (broj mjesta, slobodno mjesta, po odjelima (smještaj, stacionar))
 • dnevnik rada i napredne mogućnost definiranja “tipa” odrađenog posla – automatsko preuzimanje u mjesečni dnevnik socijalnog rada
 • pravni temelj smještaja i način plaćanja smještaja – odluka CZSS, ugovor, plaća državni proračun, korisnici plaćaju sami i plaćaju drugi
 • brzo definiranje aktivnosti u radionicama za grupu korisnika
 • evidencija promjena smještaja unutar ustanove za svakog korisnika
 • evidencija promjene kapaciteta ustanove
 • statistički list na datum (snimka stanja)
 • statistička analiza – pretraga i filtriranje prema ključnim parametrima
 • detaljni pregled evidencije stambenog statusa prije smještaja u ustanovu
 • podrška za OIB korisnika
 • izrada, ispis i evidencija individualnih planova korisnika
 • izrada, ispis i evidencija mjesečnih planova socijalnih radnika
 • izrada, ispis i evidencija realizacije mjesečnih planova socijalnih radnika
 • automatsko generiranje dnevnika socijalnog rada (prema propisanom obrascu – popunjava se automatski prema stavkama dnevnika rada i podacima o zahtjevima i smještaju korisnika) – mjesečno
 • obrazac za dostavu informacija mrtvozorniku u slučaju smrti
 • socijalna anamneza + interna dokumentacija (datum + opis) za korisnike

Dio funkcionalnosti dostupan je i indirektno, preko ostalih modula sustava DOMEK. Vezano uz nabrojane evidencije i funkcionalnosti, iz modula Socijala omogućena je direktna izrada/ispis raznih standardnih i manje standardnih obrazaca i izvješća:

 • osobni list korisnika
 • evidencija odsutnosti korisnika (kompletna ili za određene mjesece)
 • izvještaj o radno-okupacijskim aktivnostima
 • izvještaj o pojačanoj njezi
 • obrazac za zdravstvenu službu
 • matična knjiga korisnika (A4 i A3 dimenzije izvještaja)
 • upisnik korisnika u boravku
 • pomoćna matična knjiga
 • zahtjevi za smještaj
 • statistika korisnika
 • mjesečna evidencija odsutnosti korisnika
 • mjesečno izvješće socijalne službe, godišnje izvješće socijalne službe
 • odluka o rješavanju zahtjeva za smještaj
 • izvješće o smještajnim kapacitetima
 • izvještaj o smještaju korisnika prema sobama
 • ispis pomoćnih popisa korisnika prema raznim kriterijima
 • ispis obrasca individualnog plana korisnika
 • ispis i popunjavanje obrazaca za mjesečne planove i realizaciju mjesečnih planova
 • informacije za mrtvozornika
 • dnevnik socijalnog rada
 • socijalna anamneza korisnika

Evidencija korisnika ustanove socijalne skrbi

dom umirovljenika - stariji i nemoćni - evidencija socijalne službe domska evidencijaSustav DOMEK (DOMska Evidencija Korisnika) namijenjen je vođenju evidencije korisnika u domovima za starije i nemoćne, domovima umirovljenika, domovima za psihički bolesne osobe i sličnim ustanovama (primarno domovi socijalne skrbi). Naravno, primjena nije ograničena na te i takve sustave.

Sustav objedinjuje više funkcionalnih modula, omogućava višekorisnički rad unutar lokalne mreže ustanove, osigurava jednostavno i efikasno vođenje niza propisanih evidencija, izradu raznih oblika izvješća i ispis raznih obrazaca. Softver je primarno namijenjen djelatnicima socijalne službe (Socijala), kreativne radionice (Radionica) i odjela pojačane njege (MedPlus) – dodatne zahtjeve implementiramo prema Vašim željama (npr. postavljanje modula kod ravnatelja, novi funkcionalni moduli na zahtjev…).

Osnovni moduli sustava DOMEK

MODUL: DOMEK Socijala

Glavni modul, nužan za funkcioniranje svih ostalih modula i cjelokupnost sustava! No, samodostatan i dovoljan za vođenje evidencije korisnika u svim ustanovama (idealno za manje domove, uključuje kompletno vođenje evidencije socijalne službe). Sustav osim evidencije korisnika smještenih u ustanovi, u novim inačicama omogućava odvojeno vođenje evidencije korisnika u dnevnom ili poludnevnom boravku, odnosno evidenciju korisnika drugih usluga poput njege u kući.

MODUL: DOMEK Radionica

Pomoćni modul namijenjen korištenju kod radnih terapeuta ili socijalnih radnika – primarno za evidenciju radno okupacijskih aktivnosti korisnika.

Modul je besplatan i dobiva se prilikom kupnje licence modula DOMEK Socijala. Ukoliko se instalira na dodatna računala u lokalnoj mreži naplaćuje se samo usluga instalacije i podešavanja pristupa bazi podataka na poslužitelju – za veći broj računala potrebno je zakupiti dodatne licence (ukoliko nije kupljeno više licenci modula Socijala)

MODUL: DOMEK MedPlus (Pojačana njega)

Slobodno se može reći da se radi o najnaprednijem modulu sustava, najbogatijem evidencijama – vodi se preko 40 različitih evidencija (“starih”, sadržanih i u modulu DOMEK Medicina, te novih predloženih sestrinskih evidencija prema Zavodu Štampar). Namijenjen je korištenju u medicinskim odjelima ustanova, tj. na odjelu pojačane njege.

Plan je tijekom 2015. modul MedPlus dodatno nadograditi (ili izvesti zasebni MedAnalitycs modul) koji će omogućiti analizu unesenih podataka i brzu izradu sumarnih i statističkih izvješća za veći dio medicinske tj. sestrinske evidencije odnosno evidencije u odjelu pojačane njege.

Kao i ostali moduli, modul MedPlus integrira podršku za višekorisnički rad – iako je primarno namijenjen glavnim sestrama na odjelima, omogućeno je proizvoljno podešavanje i korištenje od strane osoblja s raznim razinama pristupa podacima – npr. sestrama, pomoćnicama, liječnicima, fizikalnim terapeutima i slično – za svakog je moguće precizno podesiti koje podatke mogu unašati i koristiti unutar modula!

MODUL: DOMEK Socijala – Pomoć  u kući

Modul namijenjen vođenju evidencije korisnika i realiziranih usluga pomoći u kući. Vođenje evidencije je moguće u proširenom modulu DOMEK Socijala, ali i u samostalnom modulu DOMEK Pomoć u kući kojem je to ujedno jedina funkcionalnost. Izbor modula primarno je vezan uz način funkcioniranja ustanove – na primjer, u ustanovi u kojoj je jedan socijalni radnik zadužen za smještaj i boravak korisnika, dok je drugu socijalni radnik zadužen isključivo za usluge pomoći u kući, preporuka je da jedan djelatnik koristi modul Socijala, a drugi modul Pomoć u kući. U manjim pak ustanovama, gdje isti djelatnik vodi sve evidencije, kako o smještaju tako i o pomoći u kući, bolje je rješenje prošireni modul Socijala…

MODUL: DOMEK Medicina

Stariji modul za korištenje u odjelu pojačane njege – vođenje niza medicinskih i sestrinskih evidencija…

DOMEK je zapravo (ključne riječi):

 • program za vođenje evidencije u domovima umirovljenika, domu za starije i nemoćne i svim sličnim ustanovama socijalne skrbi
 • softver za vođenje evidencije korisnika (dom za starije i nemoćne, dom socijalne skrbi…)
 • aplikacija namijenjena vođenju evidencije korisnika ustanove
 • pouzdani evidencijski računalni sustav za lokalno i mrežno korištenje
 • autorski hrvatski softver primjenjiv u domovima za starije i nemoćne i drugim ustanovama socijalne skrbi
 • idealno rješenje kako za velike (privatne ili državne/lokalne), tako i za manje domove.