Socijalna služba, socijalni radnici, terapeuti

DOMEK Socijala - socijalni radnik dom ustanova evidencijaModul Socijala je osnovni i neophodni modul našeg sustava DOMEK. Radi se o modulu koji se koristi u socijalnoj službi ustanove i primarno ga koriste socijalni radnici za vođenje evidencije o korisnicima ustanove. Naravno, u manjim ustanovama taj dio posla u pravilu će odrađivati vlasnici ili možda neko drugo osoblje, ovisno o organizaciji ustanove.

Modul Socijala je sam po sebi dovoljan za vođenje evidencije socijalne službe, dok se u većim ustanovama koje uključuju i usluge pojačane njege, preporuča vođenje dodatne medicinske i sestrinske evidencije, korištenjem modula MedPlus (preporuka, obzirom da se radi o najpotpunijoj implementaciji prijedloga Zavoda Štampar, po pitanju vođenja sestrinske dokumentacija za gerijatrijske korisnike) ili starijeg i funkcijama manje naprednog modula Medicina.

Detalji o sustavu dostupni su u službenoj dokumentaciji – uputama za korištenje – PDF.

Funkcionalnosti modula za socijalne radnike

Osnovne funkcije i evidencije koje modul Socijala implementira su:

 • unos zahtjeva za smještaj korisnika (smještaj, boravak, njega…)
 • pregled i evidencija zahtjeva za smještaj, mogućnost obrade zahtjeva i automatskog dodavanja korisnika u bazu korisnika
 • lista čekanja temeljem evidencije zahtjeva
 • statistika obrade zaprimljenih zahtjeva, tablični i grafički prikaz, export
 • unos, pregled i obrada detaljnih podataka o korisniku
 • pregled i pretraživanje korisnika u bazi
 • pregled i pretraživanje matične i pomoćne matične knjige, A3 i A4 ispis matične knjige
 • filtriranje svih popisa prema raznim kriterijima
 • napredno pretraživanje i statistika korisnika ustanove
 • evidencija odsutnosti korisnika, tip odsutnosti (npr. bolnica…)
 • evidencija mjesečne odsutnosti na razini ustanove
 • evidencija radno-okupacijskih aktivnosti korisnika
 • evidencija u odjelu za pojačanu njegu
 • pregled korištenih soba
 • statistika ustanove – prema  propisanim formularima
 • izrada mjesečnog izvješća socijalne službe
 • prilagođeno univerzalno izvješće socijalne službe – godišnja izvješća socijalne službe, izvješća za kompletnu evidenciju
 • evidencija odsutnosti korisnika prema mjesecima i godinama
 • definiranje i pregled smještajnih kapaciteta
 • poluautomatski odabir soba za smještaj novih korisnika
 • pregled korisnika prema smještaju u sobama
 • pregled prema stupnju usluge (NN 04/2014)
 • mogućnost definiranja dominantnih oštećenja korisnika (prema pravilniku)
 • evidencija i pretraga dokumentacije korisnika uz mogućnost digitalne pohrane
 • obavijesti o rođendanima korisnika – prema danima, mjesečno + ispis
 • statistika korisnika ustanove (prema starosti, duljini boravka…)
 • autorizacija korisnika i ograničen pristup podacima, različite razine pristupa
 • općenita evidencija aktivnosti + detalji (datum, opis, važnost…)
 • komisije za donošenje odluka o smještaju – proizvoljan broj članova, definiranje komisija unaprijed sa različitim članovima, brza promjena podataka o komisiji pri ispisu obrazaca
 • dodatno podaci o sobama (TV, balkon), podržane različite veličine soba (1/1,1/2… 1/15, App)
 • statistika smještaja – podaci o sobama (prazne, pune, polupune), podaci o smještajnim kapacitetima (broj mjesta, slobodno mjesta, po odjelima (smještaj, stacionar))
 • dnevnik rada i napredne mogućnost definiranja “tipa” odrađenog posla – automatsko preuzimanje u mjesečni dnevnik socijalnog rada
 • pravni temelj smještaja i način plaćanja smještaja – odluka CZSS, ugovor, plaća državni proračun, korisnici plaćaju sami i plaćaju drugi
 • brzo definiranje aktivnosti u radionicama za grupu korisnika
 • evidencija promjena smještaja unutar ustanove za svakog korisnika
 • evidencija promjene kapaciteta ustanove
 • statistički list na datum (snimka stanja)
 • statistička analiza – pretraga i filtriranje prema ključnim parametrima
 • detaljni pregled evidencije stambenog statusa prije smještaja u ustanovu
 • podrška za OIB korisnika
 • izrada, ispis i evidencija individualnih planova korisnika
 • izrada, ispis i evidencija mjesečnih planova socijalnih radnika
 • izrada, ispis i evidencija realizacije mjesečnih planova socijalnih radnika
 • automatsko generiranje dnevnika socijalnog rada (prema propisanom obrascu – popunjava se automatski prema stavkama dnevnika rada i podacima o zahtjevima i smještaju korisnika) – mjesečno
 • obrazac za dostavu informacija mrtvozorniku u slučaju smrti
 • socijalna anamneza + interna dokumentacija (datum + opis) za korisnike

Dio funkcionalnosti dostupan je i indirektno, preko ostalih modula sustava DOMEK. Vezano uz nabrojane evidencije i funkcionalnosti, iz modula Socijala omogućena je direktna izrada/ispis raznih standardnih i manje standardnih obrazaca i izvješća:

 • osobni list korisnika
 • evidencija odsutnosti korisnika (kompletna ili za određene mjesece)
 • izvještaj o radno-okupacijskim aktivnostima
 • izvještaj o pojačanoj njezi
 • obrazac za zdravstvenu službu
 • matična knjiga korisnika (A4 i A3 dimenzije izvještaja)
 • upisnik korisnika u boravku
 • pomoćna matična knjiga
 • zahtjevi za smještaj
 • statistika korisnika
 • mjesečna evidencija odsutnosti korisnika
 • mjesečno izvješće socijalne službe, godišnje izvješće socijalne službe
 • odluka o rješavanju zahtjeva za smještaj
 • izvješće o smještajnim kapacitetima
 • izvještaj o smještaju korisnika prema sobama
 • ispis pomoćnih popisa korisnika prema raznim kriterijima
 • ispis obrasca individualnog plana korisnika
 • ispis i popunjavanje obrazaca za mjesečne planove i realizaciju mjesečnih planova
 • informacije za mrtvozornika
 • dnevnik socijalnog rada
 • socijalna anamneza korisnika

Odgovori