O sustavu

dom umirovljenika - stariji i nemoćni - evidencija socijalne službe domska evidencijaSustav DOMEK (DOMska Evidencija Korisnika) namijenjen je vođenju evidencije korisnika u domovima za starije i nemoćne, domovima umirovljenika, domovima za psihički bolesne osobe i sličnim ustanovama (primarno domovi socijalne skrbi). Naravno, primjena nije ograničena na te i takve sustave.

Sustav objedinjuje više funkcionalnih modula, omogućava višekorisnički rad unutar lokalne mreže ustanove, osigurava jednostavno i efikasno vođenje niza propisanih evidencija, izradu raznih oblika izvješća i ispis raznih obrazaca. Softver je primarno namijenjen djelatnicima socijalne službe (Socijala), kreativne radionice (Radionica) i odjela pojačane njege (MedPlus) – dodatne zahtjeve implementiramo prema Vašim željama (npr. postavljanje modula kod ravnatelja, novi funkcionalni moduli na zahtjev…).

Osnovni moduli sustava DOMEK

MODUL: DOMEK Socijala

Glavni modul, nužan za funkcioniranje svih ostalih modula i cjelokupnost sustava! No, samodostatan i dovoljan za vođenje evidencije korisnika u svim ustanovama (idealno za manje domove, uključuje kompletno vođenje evidencije socijalne službe). Sustav osim evidencije korisnika smještenih u ustanovi, u novim inačicama omogućava odvojeno vođenje evidencije korisnika u dnevnom ili poludnevnom boravku, odnosno evidenciju korisnika drugih usluga poput njege u kući.

MODUL: DOMEK Radionica

Pomoćni modul namijenjen korištenju kod radnih terapeuta ili socijalnih radnika – primarno za evidenciju radno okupacijskih aktivnosti korisnika.

Modul je besplatan i dobiva se prilikom kupnje licence modula DOMEK Socijala. Ukoliko se instalira na dodatna računala u lokalnoj mreži naplaćuje se samo usluga instalacije i podešavanja pristupa bazi podataka na poslužitelju – za veći broj računala potrebno je zakupiti dodatne licence (ukoliko nije kupljeno više licenci modula Socijala)

MODUL: DOMEK MedPlus (Pojačana njega)

Slobodno se može reći da se radi o najnaprednijem modulu sustava, najbogatijem evidencijama – vodi se preko 40 različitih evidencija (“starih”, sadržanih i u modulu DOMEK Medicina, te novih predloženih sestrinskih evidencija prema Zavodu Štampar). Namijenjen je korištenju u medicinskim odjelima ustanova, tj. na odjelu pojačane njege.

Plan je tijekom 2015. modul MedPlus dodatno nadograditi (ili izvesti zasebni MedAnalitycs modul) koji će omogućiti analizu unesenih podataka i brzu izradu sumarnih i statističkih izvješća za veći dio medicinske tj. sestrinske evidencije odnosno evidencije u odjelu pojačane njege.

Kao i ostali moduli, modul MedPlus integrira podršku za višekorisnički rad – iako je primarno namijenjen glavnim sestrama na odjelima, omogućeno je proizvoljno podešavanje i korištenje od strane osoblja s raznim razinama pristupa podacima – npr. sestrama, pomoćnicama, liječnicima, fizikalnim terapeutima i slično – za svakog je moguće precizno podesiti koje podatke mogu unašati i koristiti unutar modula!

MODUL: DOMEK Socijala – Pomoć  u kući

Modul namijenjen vođenju evidencije korisnika i realiziranih usluga pomoći u kući. Vođenje evidencije je moguće u proširenom modulu DOMEK Socijala, ali i u samostalnom modulu DOMEK Pomoć u kući kojem je to ujedno jedina funkcionalnost. Izbor modula primarno je vezan uz način funkcioniranja ustanove – na primjer, u ustanovi u kojoj je jedan socijalni radnik zadužen za smještaj i boravak korisnika, dok je drugu socijalni radnik zadužen isključivo za usluge pomoći u kući, preporuka je da jedan djelatnik koristi modul Socijala, a drugi modul Pomoć u kući. U manjim pak ustanovama, gdje isti djelatnik vodi sve evidencije, kako o smještaju tako i o pomoći u kući, bolje je rješenje prošireni modul Socijala…

MODUL: DOMEK Medicina

Stariji modul za korištenje u odjelu pojačane njege – vođenje niza medicinskih i sestrinskih evidencija…

DOMEK je zapravo (ključne riječi):

  • program za vođenje evidencije u domovima umirovljenika, domu za starije i nemoćne i svim sličnim ustanovama socijalne skrbi
  • softver za vođenje evidencije korisnika (dom za starije i nemoćne, dom socijalne skrbi…)
  • aplikacija namijenjena vođenju evidencije korisnika ustanove
  • pouzdani evidencijski računalni sustav za lokalno i mrežno korištenje
  • autorski hrvatski softver primjenjiv u domovima za starije i nemoćne i drugim ustanovama socijalne skrbi
  • idealno rješenje kako za velike (privatne ili državne/lokalne), tako i za manje domove.