Moduli

Sustav DOMEK se bazira na korištenju različitih aplikacija – modula, ovisno o potrebama korisnika. Svi moduli se koriste na računalima sa instaliranim Windows operacijskim sustavima (Windows 8, Windows 7, Vista, XP ili serverske inačice). Moduli su, naravno, međusobno povezani i dijele dio općih evidencija (svi moduli implementiraju pretražive popise korisnika, omogućavaju prilagodbu sučelja djelatniku koji se prijavljuje za rad, za djelatnike omogućava vođenje centralnog dnevnika rada itd.)

Glavni modul sustava DOMEK jest modul Socijala – namijenjen korištenju u socijalnoj službi ustanove – koriste ga socijalni radnici i drugo osoblje zaduženo za vođenje ključnih evidencija ustanove – evidencije zahtjeva za smještaj, evidencije korisnika (matična knjiga smještaja, upisnik korisnika za boravak i njegu u kući, osobni listovi…), socijalne anamneze, evidencije radno-okupacijskih aktivnosti, evidencije odsutnosti itd. Iz tog modula moguće je generirati niz izvještaja traženih od nadležnih tijela (statistički list ustanove, mjesečno i godišnje izvješće socijalne službe, dnevnik socijalnog rada, matičnu i pomoćnu matičnu knjigu…).

Drugi najbitniji modul sustava je modul namijenjen korištenju na odjelu pojačane njege – MedPlus. Radi se o najsloženijem modulu sustava koji omogućava vođenje preko 30 različitih evidencije vezanih uz vođenje sestrinske dokumentacije i drugih medicinskih evidencija potrebnih na odjelu. Starije inačice sustava koristile su modul Medicina, koji je i dalje (povoljnije) dostupan kupcima – radi se o modulu manjeg opsega, koji nije usklađen s preporukama Zavoda Štampar, ali se svakako može iskoristiti za vođenje određenih evidencija u digitalnom obliku.

Dio sustava namijenjen korištenju u kreativnim radionicama, koji primarno služi za praćenje i evidenciju radno-okupacijskih aktivnosti korisnika, može biti koristan u ustanovama koje zapošljavaju djelatnike koji se bave isključivo vođenjem tog dijela posla – za to je zadužen modul Radionica.

Sustav je otvoren za nadogradnje, te ga prema zahtjevima kupaca prilagođavamo ili dopunjujemo kako bi ga u potpunosti uskladili s idejama i konceptima rada i poslovanja pojedine ustanove. Sustav je u potpunosti autorski rad, hrvatski softver, pa se samim time nudi efikasna i brza razvojna podrška.

Broj korisničkih računala u ustanovi nije ograničen – sustav je moguće implementirani na broju računala po želji – minimalna instalacija pretpostavlja modul Socijala, bez ikakvih dodataka… Ipak, standardni sustav, implementiran kod svih naših značajnijih kupaca uključuje više računala u lokalnoj mreži, modul Socijala u socijalnoj službi i ponekad kod ravnatelja ustanove, te modul MedPlus u odjelu pojačane njege i na računalima koje koristi medicinsko osoblje i sestre…

Za svaku ustanovu prilagođavamo implementaciju sustava, ostavljajući mogućnost jednostavne nadogradnje kad se za to ukaže potreba (npr. proširenje ustanove, novi djelatnici ili nova računala itd.).

Odgovori