Preklapanje funkcionalnosti Socijala i MedPlus

Na zahtjev naših korisnika već smo realizirali dio prijedloga oko “preklapanja” funkcionalnosti koje nude moduli Socijala, Radionica i MedPlus. Naime, korisnici u “našim” ustanovama uočili su (socijalni radnici kod medicinskih sestara i obrnuto) neke korisne stvari u modulima koji nisu direktno namijenjeni njima, te predložili da se neke funkcije malo izmiješaju…

Konkretno:

  • omogućeno je vođenje neovisne evidencije bilježaka o korisnicima usluga (datum + proizvoljni unos + informacija o djelatniku koji je unio informaciju) i u modulu MedPlus (dosad samo Socijala)
  • u modul MedPlus, kao i u modul Radionica, dodane su nove mogućnosti vođenja dnevnika rada (tipovi unosa vezani uz Strategiju, kao i potpuno novi dio priče oko obrazaca dnevnih izvještaja)
  • u modul Radionica reimplementirana je mogućnost unosa dijela podataka (radne aktivnosti koje unosi radni terapeut) u individualni plan korisnika
  • u modul Socijala (još nije dovršeno, bit će do kraja tjedna) integrira se standardna mogućnost modula MedPlus koja se odnosi na popunjavanje kategorizacijskog postupnika (prema Preporukama Zavoda Štampar) – djelatnici socijalne službe su zatražili tu mogućnost, obzirom da će oni popunjavati postupnik za pokretne korisnike, smještene u standardnom smještaju, ne na odjelu pojačane njege; ova funkcionalnost na prvi pogled djeluje trivijalno, no utječe i na koncept modula Socijala, pa će se osim korisničkog imena i lozinke morati ugraditi mogućnost unosa informacija o osoblju koje odrađuje kategorizaciju (zbog nekih pretpostavki i kompatibilnosti sa starijim modulom Medicina, kompletni sustav DOMEK radi na tom konceptu – korisnici aplikacija/modula definiraju korisničko ime i lozinku te se prati njihov rad, no neovisno postoji i evidencija osoblja (dosad samo na medicinskom dijelu, odsad i ostalih) koje se može vezati uz određene evidencije, iako mnogi od njih ne koriste sustav niti imaju mogućnost ulaska u module…)

Čim se ova zadnja, malo opširnija, stavka realizira, objavit ćemo detalje i prikaz sučelja i novih mogućnosti… Isto tako, na webu će se dopuniti sadržaji vezani uz pomoćni modul Radionica, obzirom da će ovim novostima i taj modul funkcionalno narasti.

Nakon ovih implementacija, planirani tijek razvoja:

  • evidencija volontera i prateći obrasci
  • razrada evidencije korisnika usluge pomoći u kući i niz pratećih evidencije
  • analiza broja korisnika kroz vrijeme, grafički i tablični prikaz
  • novi DSN obrazac

I dalje apeliramo na postojeće kupce da svojim sugestijama i zahtjevima pomognu da sustav i dalje raste u smislu funkcionalnosti i postane (mada vjerujem da već jest) najpotpunije softversko rješenje za evidenciju korisnika u domovima za starije i nemoćne i drugim ustanovama socijalne skrbi.

Obrazac – pregled dnevnog rada socijalnog radnika ili djelatnika

Već smo spomenuli u tekstu o novim zahtjevima naših kupaca da se “pojavio” obrazac koji jednostavno prikazuje rad socijalnog radnika (u pravilu) ili drugih djelatnika ustanove na određeni datum. Radi se o obrascu koji na istom mjestu objedinjuje nekoliko evidencijskih stavki od kojih neke donedavno ni nismo imali prisutne unutar sustava, konkretno unutar modula Socijala.

Više →

Dnevnik rada i praćenje provedbe Strategije

Neki od naših kupaca skrenuli su nam pozornost na dokument “Podaci za praćenje provedbe Strategije socijalne skrbi za starije osobe u RH za razdoblje 2014.-2016. godine” koji su dužni popuniti podacima i dostaviti nadležnim tijelima…

Obzirom da se radi o informacijama koje su već dijelom sadržane u evidencijama modula Socijala, odlučeno je da se napravi analiza obrasca i u dogledno vrijeme implementira popunjavanje takvog obrasca dostupnim podacima. Više →

Dnevnik rada djelatnika + dnevnik socijalnog rada

Do 2014., dnevnik rada svodio se na unos datuma i vremena (po potrebi), kratkog opisa i detalja o stavki, te povezivanje stavke sa korisnikom ustanove, ukoliko je stavka uopće bila tog tipa tj. vezana u korisnika Doma. Dnevnik rada osmišljen je tako da ga mogu voditi svi djelatnici odnosno osoblje ovlašteno za rad sa modulima u sustavu DOMEK (kao socijalni radnici i terapeuti u modulima Socijala i Radionica, tako i medicinsko osoblje, sestre i njegovateljice u modulima Medicina i MedPlus) – administratori u sustavu (u pravilu socijalni radnici) mogu lako pregledati podatke iz dnevnika rada svih djelatnika, dok ostali vide samo svoje zabilješke i stavke dnevnika rada! Više →

Stupanj usluge – korisni dodatak za postojeće korisnike

Kako je za svakog korisnika usluge smještaja prema aktualnim Pravilnicima (NN 40/14) nužno definirati stupanj usluge (I, II, III ili IV), mogućnost definiranja stupnja usluge je već neko vrijeme standardna mogućnost u modulu Socijala. Osim definiranja omogućeno je i praćenje promjena, obzirom da se stupanj usluge može mijenjati, ovisno o promjenama statusa i psihofizičkog stanja korisnika…

Za ustanove koje već dugo koriste sustav DOMEK, a u evidenciji imaju velik broj korisnika (aktualni + arhiva), jasno da definiranje stupnja usluge za svakog pojedinačnog korisnika može biti dodatno opterećenje za socijalnog radnika – nije to neki veliki problem, ali zašto ne omogućiti i prečicu 🙂

Naime, od prvih verzija sustava DOMEK, uz podatke korisnika definira se i parametar Mobilitet – pokretan, polupokretan ili nepokretan korisnik, korisnik u kolicima… Temeljem te informacije može se zapravo napraviti (ne doduše super precizno, ali za početak dovoljan podatak) klasifikacija i definiranje stupnja usluge. No, kako bi posao mogli odraditi precizno (problem je samo IV. stupanj usluga koji uključuje korisnike sa Alzheimerom i drugim oblicima demencije), dodatno je omogućeno definiranje informacije o korisniku koja naznačuje da li možda postoji Alzheimer ili druga demencija – obzirom da je u većini ustanova broj korisnika s tim statusom ipak u manjini, definiranje tog podatka za manji broj korisnika nije nešto što će posebno opteretiti socijalnog radnika.

Nakon definiranja tog statusa, nije problem provesti inicijalno definiranje stupnja usluge za sve korisnike u par sekundi. Sučelje za provođenje tog postupka aktivira se stavkom Stupanj usluge prema dostupnim podacima u padajućem izborniku u popisu korisnika (postupak se ne mora nužno provoditi nad svim korisnicima, već samo onim koji su vidljivi u popisu – npr. socijalni radnik to može odrađivati kad mu odgovara i prema uvjetima koje želi – filtrira određene korisnike, ili bira korisnike kojima stupanj usluge još nije definiran i slično…).

Po pokretanju te funkcije otvara se prozor kao na slici – sadrži popis korisnika i osnovne informacije, uključujući i aktualno (ako postoji) definirane statuse vezane uz stupanj usluge:

socijala-definiranje-stupnjeva-usluge-autoamtski

U donjem dijelu prozora omogućeno je provođenje postupka evidentiranja stupnja usluge jednim klikom miša (stupanj usluge kojeg program određuje temeljem mobilitete i statusa demencije prikazan je u stupcu “Stupanj?”) – dovoljno je odabrati princip po kojem se definira datum važećeg stupnja – da li je to današnji datum, proizvoljni datum ili datum smještaja…

Naravno, ugrađena inteligencija samog “algoritma” definiranja stupnja usluge automatski će odraditi i prilagodbe datuma – ukoliko je osoba na datum koji socijalni radnik želi postaviti kao datum definiranja statusa već iselila iz doma, kao datum definiranja statusa se postavlja datum smještaja… Slično i za novouseljene korisnike – ukoliko je datum za definiranje statusa prethodio datumu smještaja, opet će se kao datum definiranja statusa uzeti datum smještaja!

Kako bi se socijalnim radnicima omogućila i brza manipulacija, na opisani način, definiranim podacima, osigurana je mogućnost da se kompletni postupci automatskog definiranja “pobrišu” – u dijelu prozora “Pregled automatskih unosa” vidljivi su svi unosi (datum i vrijeme, te broj korisnika na koje se unos odnosio), te se padajućim izbornikom (desna tipka miša) svaki pojedini može poništiti odnosno obrisati iz evidencije… Sve u svemu, pomoć socijalnim radnicima – brzo definiranje stupnja usluge, ali i mogućnost brzog poništenja unosa…

socijala-brisanje-automatskih-stupnjeva-usluge

Mogućnost brze neutralizacija – brisanja automatskih definicija stupnjeva usluge

Ideju za realizaciju ovakve pomoće funkcije dobili smo nakon razgovora sa socijalnom radnicom u domu u Buzetu – testiranje u praksi ćemo provesti ovaj tjedan, pa ako zatreba možemo odraditi i dodatne prilagodbe…