Dnevnik rada i praćenje provedbe Strategije

Neki od naših kupaca skrenuli su nam pozornost na dokument “Podaci za praćenje provedbe Strategije socijalne skrbi za starije osobe u RH za razdoblje 2014.-2016. godine” koji su dužni popuniti podacima i dostaviti nadležnim tijelima…

Obzirom da se radi o informacijama koje su već dijelom sadržane u evidencijama modula Socijala, odlučeno je da se napravi analiza obrasca i u dogledno vrijeme implementira popunjavanje takvog obrasca dostupnim podacima.

Plan za punu implementaciju je prvo polugodište 2015., no već sad smo počeli s prilagodbama (praktički, već sad možemo djelomično popuniti obrazac, no nedostaju nam podaci vezani uz detalje usluge boravka i njege u kući – dodatne podkategorije odnosno tipovi usluga i slični podaci koji zasad nisu implementirani uz prateće evidencije). Dodano je nekoliko novih tipova unosa u dnevnik rada (uvodno o naprednim mogućnostima koje proizlaze iz kvalitetnog vođenja dnevnika rada su dostupni u ovom dokumentu):

  • informacija o realizaciji emisija, intervjua (Mjera 2.1., Aktivnost 1 prema obrascu za praćenje provedbe Strategije)
  • informacija o održanim sastancima, okruglim stolovima i radionicama sa starijim osobama i članovima njihovih obitelji na temu prava i usluga iz sustava socijalne skrbi tijekom godine, kao i informacija o broju sudionika (Mjera 2.2, Aktivnost 1 prema obrascu)
  • informacija o broju održanih sastanaka, okruglih stolova, radionica sa starijim osobama i osobama koje skrbe o njima na temu odgovornost javnih službi u zaštiti prava iz socijalne skrbi + informacija o broju sudionika na takvim sastancima (Mjera 2.2, Aktivnost 2)
  • informacija o realizaciji obuke tima za kvalitetu (Mjera 3.3., Aktivnost 1)
  • informacija o podršci procesu uvođenja minimalnih standarda kvalitete (Mjera 3.3., Aktivnost 2)
Dnevnik rada i dodani tipovi unosa vezani uz obrazac o provedbi Strategije

Dnevnik rada i dodani tipovi unosa vezani uz obrazac o provedbi Strategije + polje broj sudionika

Dodatno, uz zahtjeve za smještaj u ustanovi omogućeno je definiranje “početnog statusa” kao bez odgode (što je jedan od parametara kojim se popunjavaju neka od polja spomenutog obrasca).

U postupku dodavanja su:

  • definiranje informacija o stručnim skupovima koje je organizirala ustanova, s ciljem promoviranja prava starijih osoba usmjerenih na borbu protiv diskriminacije (cilj 66, mjera 6.6.1.)
  • informacije od broju stručnih skupova i edukacija na temu prevencije nasilja u obitelji koje je ustanova organizirala (ili pojedinac – pretpostavka je da stavku u dnevnik rada unosi “najodgovornija” osoba, povezana sa događajem)

Dakle, podaci su već pripremljeni i omogućavaju preciznije vođenje evidencije. Preostaje implementacija “drugog dijela priče”, odnosno promjene u postojećem podsustavu za praćenje korisnika usluge boravka i usluge njege u kući. To je plan za prvo polugodište 2015.

One Reply to “Dnevnik rada i praćenje provedbe Strategije”

  1. Pingback: Opet noviteti… | Dom za starije i nemoćne – sustav evidencije

Comments are closed.