Dnevnik rada djelatnika + dnevnik socijalnog rada

Do 2014., dnevnik rada svodio se na unos datuma i vremena (po potrebi), kratkog opisa i detalja o stavki, te povezivanje stavke sa korisnikom ustanove, ukoliko je stavka uopće bila tog tipa tj. vezana u korisnika Doma. Dnevnik rada osmišljen je tako da ga mogu voditi svi djelatnici odnosno osoblje ovlašteno za rad sa modulima u sustavu DOMEK (kao socijalni radnici i terapeuti u modulima Socijala i Radionica, tako i medicinsko osoblje, sestre i njegovateljice u modulima Medicina i MedPlus) – administratori u sustavu (u pravilu socijalni radnici) mogu lako pregledati podatke iz dnevnika rada svih djelatnika, dok ostali vide samo svoje zabilješke i stavke dnevnika rada!

png-dnevnik-rada-stavka-tipovi-strategija

Unos stavke dnevnika rada i definiranje tipova stavke

 

Tijekom 2014., primarno zbog potrebe da našim kupcima osiguramo brzu i efikasnu izradu tzv. Dnevnika socijalnog rada (tablični obrazac po mjesecima, u tablici prikazuje broj određenih stavki po danima u mjesecu – npr. informacije o smještaju, individualni rad, stručna vijeća i slično) u dnevnik rada dodana je mogućnost definiranja tipa stavke, i to sljedećih tipova (preuzeto direktno s preporučenog obrasca koje preferira Ministarstvo):

  • Informacije za smještaj
  • Komisija za prijem i otpust
  • Otkaz smještaja
  • Individualni rad
  • Skup korisnika
  • Stručno vijeće
  • Kontakti HZZO, CZZS, HZMO
  • Posebne obveze
  • + tzv. “nedefinirani” tip, odnosno tip u kojem su obične stavke koje se ne tiču dnevnika socijalnog rada

Naravno, pregled dnevnika rada, uz sve već postojeće filtere i uvjete pregleda, dobio je i novi filter – po tipu odnosno kategoriji stavke…

png-dnevnik-rada-pregled-filteri-tip

Pregled i filtriranje dnevnika rada, filter po tipu

 

Takvim pristupom smo dobili, uz minimalne promjene u načinu rada djelatnika (samo kod novih i bitnijih starih stavki naznačiti tip), mogućnost izrade spomenutog obrasca dnevnika socijalnog rada za socijalne radnike u ustanovu pomoću jednog jedinog klika miša! Dnevnik osim spomenutih “posebnih” tipova stavki dnevnika rada integrira i druge evidencije iz modula Socijala – podatke o broju zaprimljenih zahtjeva za smještaj i broju useljenih korisnika, te podatak o broju izrađenih socijalnih anamneza (također dodano kao funkcionalnost u 2014., pa možda nije dostupno kod nekih kupaca sa starijim verzijama sustava)!

Dnevnik se izrađuje automatski, a pregled i ispis je omogućen korištenjem standardne funkcije “Mjesečno izvješće socijalne službe” – uz sve standardne sadržaje vezano uz samo mjesečno izvješće, sada se kao dodatak generira i dnevnik (slika).

Prikaz dnevnika (i detalji kao hintovi) u mjesečnom izvješću soc. službe

Prikaz dnevnika (i detalji kao hintovi) u mjesečnom izvješću soc. službe

Primjer pregleda obrasca prije ispisa na pisač dan je na sljedećoj slici. Kao i kod drugih izvještaja, zaglavlja (tri retka) i podaci o socijalnom radniku su vezani uz postavke sustava i definiraju se odvojeno…

Pregled dnevnika socijalnog rada prije ispisa na pisač (Preview)

Pregled dnevnika socijalnog rada prije ispisa na pisač (Preview)

One Reply to “Dnevnik rada djelatnika + dnevnik socijalnog rada”

  1. Pingback: Praćenje provedbe Strategije socijalne skrbi i dnevnik rada

Comments are closed.