Izvješće za mrtvozornika

Prema zahtjevima naših korisnika, standardni obrazac Izvješće za mrtvozornika je dopunjen s nekoliko novih podataka – uz podatke o rođenju navodi se i podatak o državljanstvu i nacionalnosti, dok se uz informaciju o zdravstvenom statusu navodi ime i prezime, te kontakt podaci liječnika opće prakse – obiteljskog liječnika štićenika.

Sam izgled obrasca je izmijenjen sukladno novododanim podacima – numeracija podataka je ostavljena kao dosad, a novododani podaci su ubačeni kao “dodaci”, uz “tematska” polja uz koja se logikom vežu…

Izvješće je moguće izraditi i iz modula Socijala i iz modula MedPlus!