Udaljena podrška

Svaka instalacija sustava DOMEK uključuje određene ili sve module sustava (u najjednostavnijoj konfiguraciji samo modul Socijala, a potom i dodatne module – MedPlus, Radionica, Medicina, po potrebi i zahtjevima kupaca), korisničku dokumentaciju (najnovija dokumentacija uvijek je dostupna na ovim web stranicama), te pomoćni alat za realizaciju uslugu udaljene podrške – prilagođen QuickSupport modul licenciranog TeamViewer programskog alata.

Nakon instalacije, na radnoj površini i u programskoj grupi vezanoj uz sustav DOMEK (na slikama, grupa unutar Windows 7 operacijskog sustava, demo verzija – kod Windows8 operacijskog sustava za takav ili sličan pregled predlažemo instalaciju Clasic Start Menu ili sličan softver koji prilagođava izgled Start gumbića na kojeg su standardni korisnici više navikli) pojavljuje se nekoliko prečica – prečice do instaliranih modula sustava DOMEK, prečice do korisničkih uputa i prečica do alata za udaljenu podršku (dodatno naznačeno na slikama).[one-half-first]

domek-win7-classic-teamviewer

Windows 7 – Classic Start Menu – izgled grupe

[/one-half-first]
[one-half]

domek-win7-standard-teamviewer

Windows 7 – standardno sučelje i grupa DOMEK

[/one-half]Na prvoj slici vidljivo je standardno sučelje Windows 7 OS-a, dok je na drugoj slici sučelje koje je dobiveno standardnih postavkama ClassicStartMenu pomoćnog alata.

Pokretanjem alata za udaljeni nadzor, otvara se sučelje prikazano na sljedećoj slici – prilikom pokretanja (preduvjet ostvarivanja usluge udaljene podrške jest da je predmetno računalo spojeno na Internet) program će generirati ID (polje Vaš ID) i lozinku (polje Lozinka) koje nam trebate dostaviti e-mailom ili telefonski.

domek-remote-support-quicksupport

Dodatno, ukoliko nas obavijestite da ste aktivirali udaljenu podršku, možemo i s naše strane pokrenuti postupak, pri čemu se izbjegava potreba za slanjem lozinke za spajanje (računalo će Vas upitati želite li omogućiti udaljenu kontrolu računala…).

Nakon što se spojimo na Vaše računalo, imamo mogućnost pratiti sve što se događa na Vašem ekranu i sa svoje strane upravljati mišem/kursorom – ukoliko imate neki problem, možete nam samostalno pokazati što ste radili i gdje je nastao problem… Ako znamo rješenje, odmah Vam uživo pokažemo kako izbjeći problem, ako pak nam je situacija nejasna u par minuta vršimo analizu problema, te u najkraćemo roku pokušavamo ponuditi rješenje!