Novosti – modifikacije, razvoj

Na zahtjev kupaca, ovih dana su izvedene neke modifikacije i nadogradnje sustava DOMEK.

1. Modul DOMEK MedPlus (pojačana njega, sestrinska dokumentacija)

Dodana nova verzija obrasca za određivanje funkcionalnog statusa korisnika pomoću Barthelova indeksa – sad su podržana dva tipa obrazaca (unos, pregled, ispis obrazaca), pa, ovisno o varijantu koju ste dosad koristili u ustanovi birate jednu od ponuđenih (teoretski, moguće je i “miješanje” tj. korištenje oba tipa obrasca, ali to može dovesti do zbunjujujućih situacija i neujednačene evidencije)

Realiziran i obrazac za određivanje/procjenjivanje rizika od pada, prema Morseovoj skali.

2. Modul DOMEK Socijala – Pomoć u kući

Modificiran popis usluga koje se nude, usklađeno (četiri grupe) s najnovijim “Pravilnikom o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja usluga socijalne skrbi…” iz rujna 2015. (NN 100/2015). Uz to, osim osnovne podjele po grupama, i dalje postoji finija podjela po različitim tipovima usluga (kao i dosad, ali uz malo drugačije grupiranje i nekoliko “novih” usluga).

Isti podaci iskoristit će se u analizi rada s korisnicima usluga, odnosno za određivanje parametara koji su nužni za popunjavanje DSN obrasca…

Dodatno, radimo na manjim modifikacijama ispisa osobnog lista korisnika usluga pomoći u kući, sukladno već spomenutom Pravilniku.